5. posiedzenie Sejmu

Nadchodzi 5. oraz 6. posiedzenie Sejmu. Dziwne to „zmerdżowanie” dwóch posiedzeń w jedno. Piąte odbędzie się w 12-go i 13-go lutego, szóste 14-go. Taka sytuacja. „Dzięki” temu nie podano na stronie Sejmu porządku obrad dla 6. posiedzenia. Dobrze, że jest chociaż dla 5-go…

Jak powiedział Mark Twain „Niczyje zdrowie, wolność, ani mienie nie jest bezpieczne kiedy trwa sesja ustawodawcza.” Czy mamy zatem trzymać się za serce, portfel lub kupować bilet na samolot? A może jednak patrzeć z nadzieją? Sprawdźmy.

Porządek obrad 5. posiedzenia otwierają pierwsze czytania 3-ch obywatelskich projektów ustaw. Te zawsze podobają mi się – to moment, w którym ludzie sami biorą sprawy we własne ręce. Przyjrzyjmy się tym projektom:

Obywatelski projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk nr 35)

Projekt wpłynął do Sejmu w styczniu 2017… władzy śpieszy się tylko w sytuacji, gdy projekt wychodzi od niej samej… Ale do rzeczy. Projekt dotyczy ustalenia ustawowo osobnych minimalnych wynagrodzeń dla zatrudnionych w placówkach leczniczych (zarówno państwowych jak i prywatnych) finansowanych z NFZ. W uzasadnieniu czytam, że powodem zaniżania płac jest głębokie niedofinansowanie z NFZ, co zmusza placówki do ustalania poziomu wynagrodzeń poniżej stawek rynkowych.

Moi drodzy medycy… z pustego i Salomon nie naleje. Diagnoza jest słuszna, z lekarstwem nie zgadzam się zupełnie! Rozwiązaniem jest uwolnienie służby zdrowia i dopuszczenie innych ubezpieczalni oprócz NFZ do konkurowania na równych zasadach. Mimo, iż kibicuję każdemu w walce o jak najwyższe gaże, zmuszanie kogoś do wypłaty wynagrodzeń innych niż ustalone dobrowolnie jest rozwiązaniem haniebnym i niemoralnym! Przemoc nie jest rozwiązaniem. Projekt otrzymuje ode mnie „-6”.Obywatelski projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 37)

Podobnie jak poprzedni, projekt wpłynął w 2017 i od tego czasu… zdążył się już „przeterminować”. Dokument zakłada wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych od 5,7% PKB w 2018 do 6,8% PKB w 2020. Mamy już 2020, więc… brawo władza. W mojej opinii, to kolejna ustawa pudrująca trupa. Rozwiązaniem byłoby uwolnienie służby zdrowia spod buta aparatu państwa. Natomiast przesuwanie środków z jednej kupki na drugą poprawi sytuację na jednej kupce, a pogorszy na drugiej. Tak czy inaczej, projekt dotyczy wewnętrznych przesunięć funduszy już wcześniej zabranych ludziom, więc ciężko określić go jako jakiś game changer. Otrzymuje ode mnie okrągłe „0”.Obywatelski projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 32)

Maj 2016 datą wpłynięcia powyższego projektu… bez komentarza. W projekcie chodzi o to, aby umożliwić przejście na emeryturę przed wiekiem emerytalnym, jeśli dana osoba przepracuje (czytaj, opłaci składki emerytalne) 40 lat. Uważam, że zmiana ta może doprowadzić jedynie do sytuacji korzystnej, w których dana osoba wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego zacznie odzyskiwać swoje odebrane pod przymusem pieniądze.  Zmiana to jednak iluzoryczna i nie rozwiązuje podstawowego problemu, jakim jest umocowany prawnie monopol ZUS i haniebny przymus ubezpieczania się w nim. Projekt dostaje symboliczne „+1”.Zaplątał się też jeden projekt poselski:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (druk nr 133)

Zmiana ma dotyczyć zwolnienia z podatku od spadku i darowizn w sytuacji, gdy osoby wychowywane w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka otrzymują spadek lub darowiznę od swoich opiekunów.

W pełni popieram tę zmianę! Jest to krok w kierunku redukcji opodatkowania. Trzymam kciuki, aby ta nowelizacja została przyjęta. Projekt otrzymuje ode mnie „+4”, a nie więcej, jedynie dlatego, że zmiana dotyczy tylko niewielkiej części społeczeństwa. Jednak każdy, nawet najmniejszy krok w dobrym kierunku przyjmuję owacją na stojąco.Powyższe 4. projekty zamykają listę aktów przewidzianych w porządku obrad 5. posiedzenia. Oczywiście obrady zostaną na pewno uzupełnione o szereg procedowanych projektów rządowych (zobacz tutaj), w tym głośny projekt ustawy w związku z przeniesieniem środków z OFE do IKE (druki nr 114 i ). Ale to już temat na osobne rozważania.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *