Mikołaj Myśliwiec

Prawa człowieka – jakie są?

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swojej godności i swoich praw.” Tak rozpoczyna się Artykuł 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. „(…) wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenia do szczęścia.” To z kolei zdanie zaczerpnięte …

Prawa człowieka – jakie są? Read More »

Prawa człowieka

Rok 1948 Ledwie zakończyła się II wojna światowa. Świat nadal nie może otrząsnąć się po niespotykanej dotąd skali okrucieństwa, jakie ludzie zadali ludziom w ostatnich dekadach. Przywódcy ONZ  właśnie znajdują się w Paryżu, aby podpisać dokument, nad którym pracowano przez ostatnie 3 lata. Dokument, w którym zauważono, że „nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do …

Prawa człowieka Read More »

Wolność – że co?

Wolność Słowo odmieniane przez wszystkie przypadki niemal bez przerwy. Słowo, które rozumiane jest na setki chyba sposobów. Słyszałem już tyle jego definicji czy interpretacji, często sprzecznych ze sobą, że pewnego dnia postanowiłem raz, a porządnie „przetrawić” temat. I określić jasno i precyzyjnie, czym właściwie jest wolność. Słyszałem… … już wiele definicji wolności, jak wspomniałem. Dość …

Wolność – że co? Read More »

W Polsce jest dobrze, czy źle? Cz.2

W cz. 1 felietonu, po krótkich rozważaniach, pojawił się wniosek. A po nim “ale”…. bo przecież patrząc na inne kraje, na wskaźniki… No właśnie, wskaźniki…. Dobrze. Ale… …przytoczę kilka suchych danych na temat poziomu życia w Polsce w stosunku do innych krajów świata. Zgodnie z listą państw świata według PKB per capita (w parytecie siły …

W Polsce jest dobrze, czy źle? Cz.2 Read More »

W Polsce jest dobrze, czy źle? Cz.1

W Polsce żyje się dobrze czy źle? To jest pytanie. Pytanie, które nurtuje mnie od dawna. Jedni narzekają, całkiem spora grupa. Na tej podstawie można by wysnuć wniosek, że w Polsce jest tragicznie. Jest też druga grupa, która może nie zachwala sytuacji  wprost, ale gdy zaczyna się dążyć do zmiany, mocno oponuje, pokazując tym samym, …

W Polsce jest dobrze, czy źle? Cz.1 Read More »