Petycja ws zniesienia zakazu wstępu do parków i lasów

Z najwyższym niepokojem obserwuję ostatnie działania Aparatu Państwa w związku z epidemią COVID-19. Do zasługujących na najwyższe potępienie należą te, które nie tylko naruszają fundamentalne prawa człowieka, ale również narażają zdrowie i życie ludzi. Mowa tu o zakazie wstępu do parków i lasów.

W związku z tym, przygotowałem petycję do Premiera. Jej treść znajdziesz poniżej. Zachęcam Cię, wejdź w link do petycji on-line i podpisz ją: LINK DO PETYCJI. Dziękuję!


Treść petycji:

Warszawa, 09.04.2020

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Petycja w interesie publicznym

Z nieopisaną przykrością obserwowaliśmy wystosowanie przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zwanego dalej Rozporządzeniem. Dokument ten narusza fundamentalne prawo człowieka do wolności, w szczególe między innymi:

  • prawo do swobodnego przemieszania się
  • prawo do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej

Naruszenie praw człowieka jest wystarczającym powodem, aby uznać rozporządzenie, o którym mowa, za nieuprawnione. Niemniej, każde naruszenie praw człowieka rodzi szereg szkodliwych implikacji. W tym wypadku jest ich wiele, pozwolimy sobie wymienić dwa:

  • Zakaz wstępu do parków (w następstwie, zakaz wstępu do lasów) –  w celu utrzymania wysokiej odporności nieswoistej, zabezpieczającej organizm przed infekcją, niezbędny jest zdrowy tryb życia, którego nieodłącznym elementem jest ruch fizyczny na świeżym powietrzu. Ludzie pozbawieni tej możliwości stają się bardziej podatni na wszelkie patogeny, w tym COVID-19.
  • Zakaz przekraczania określonej liczby klientów w sklepach – powoduje pustki w sklepach i długie kolejki przed wejściami. W obiektach zamkniętych (np. galerie handlowe) skutkuje to wydłużonym czasem ekspozycji na patogeny w powietrzu (w tym COVID-19), którym wspólnie oddychają ludzie stojący w przedłużających się kolejkach.

Uzasadnianie celowości Rozporządzenia dobrem wspólnym uważamy za nieuprawnione z dwóch powodów. Pierwszym jest postawa szacunku, zgodnie z którą cel nie uświęca środków, tym samym szlachetne pobudki nie mogą być uzasadnieniem do naruszania praw człowieka, w tym prawa do wolności. Drugim jest skrajna przeciwskuteczność walki z epidemią poprzez obwarowane penalizacją nakazy i zakazy, gdyż taka polityka prowadzi do osiągnięcia efektów odwrotnych, niż deklarowane.

W związku z powyższym, domagamy się natychmiastowego uchylenia Rozporządzenia. Wszelkie zapisy w nim zawarte (po uchyleniu), jak i nowe informacje, prosimy przedstawiać w formie zaleceń i rekomendacji, rzetelnie przekazywanych do wiadomości środkami masowego przekazu, aby obywatele samodzielnie, świadomie i skutecznie mogli dostosowywać swoje działania do panujących warunków.

Pragniemy niniejszym przypomnieć, że władza w kraju należy bezpośrednio do obywateli. Administracja Rządowa nie może przyjmować postawy zwierzchniej wobec społeczeństwa, a jedyną uzasadnioną jest postawa służebna wobec ludności. Uchylenie Rozporządzenia będzie pierwszym krokiem w ustanowieniu właściwych zależności pomiędzy aparatem państwa a obywatelami. Ufamy, że zależy na tym również panu Premierowi i Radzie Ministrów, gdyż wspólne działanie to nasz solidarny obowiązek.


Mikołaj Myśliwiec,
Inicjatywa społeczna „Twój Kraj – Twoja Sprawa”,
w imieniu własnym i osób, które podpisały petycję.

1 thought on “Petycja ws zniesienia zakazu wstępu do parków i lasów”

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *